ثبت

سرمایه بذری مورد نیاز برای رسیدن به محصول؟

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

آنچه از مهرآب انتطار دارید؟
ثبت ­نام استارتاپ

پس از ارسال درخواست، پروفایل شما توسط تیم تخصصی مهرآب مورد بررسی قرار می­گیرد. پس از بررسی ایده و یا طرح پیشنهادی، در صورت تایید، جهت برگزاری جلسه حضوری هماهنگی­ های لازم با شما انجام خواهد شد. همچنین درصورتیکه توفیق همکاری با شما را نداشته باشیم، در صورت تمایل شما، اطلاعاتتان را به شتابدهنده­ های همکار می­ دهیم.
امیدواریم که بتوانیم در مهرآب، با شما باشیم.