تیم اجرایی مهرآب

6e46cfb174954124af652bbe7a43fd6b.w_372,h_383,r_k

علی محمدی

مدیر عامل

r

مهدی روح اللهی

مدیر تحقیق و توسعه

cd6eacc145ab4a14a79c8d50f4fc2548.w_372,h_383,r_k

ناصر باباجانی

مدیر بازاریابی

349d2916ae8e403984deb1848c1ab534.w_372,h_383,r_k

علی بهبودی

مدیر فنی

698f80cd7b6b462d947eaf720707d4ec.w_372,h_383,r_k

سعید سراج

مدیر ارتباطات

8c1d857bb98e4c31bc24e72ac3fccabb.w_372,h_383,r_k

ساناز غیاثی

کارشناس ارزیابی طرح

5afca1748639478fa72a2e8a189be8fc.w_372,h_383,r_k

سهیل حدادپور

مدیر اجرایی

kh

حسین حاجی محمدی

کارشناس ارزیابی طرح

142814abc758472e843c7366531197b2.w_372,h_383,r_k

فریبا سادات کاملیان

مدیر منابع انسانی

IMG_6006

امیرحسین زاهدی

کارشناس ارزیابی طرح

84dc1ff87132494dbb0bbff92a7f50ad.w_372,h_383,r_k

علی نقی خانی

کارشناس رسانه

پیمایش به بالا