شکل گیری کسب و کارهای نوپا و ترویج اکوسیستم استارتاپی از جمله موضوعاتی است که امروزه با حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی از طریق شتابدهنده ها مورد توجه قرار گرفته است؛ همچنین با توجه به شرایط اقلیمی کشور و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ناشی از بحران آب، توجه به مفاهیمی از قبیل اصلاح الگوی مصرف و بازچرخانی آب امری ضروری به نظر می رسد. شتابدهنده خصوصی حیات اکسیرمهرآب با هدف بومی سازی فناوری های پیشرفته و توسعه آنها در حوزه آب، فاضلاب و محیط زیست و اشتغال زایی برای جوانان توانمند ایرانی در دی ماه  99 با پشتیبانی جمعی از اساتید و دانش آموختگان برجسته دانشگاه علم و صنعت ایران شکل گرفته است. این شتابدهنده با تکیه بر الطاف الهی و تجربه ارزشمند اساتید مجرب و توانمندی جوانان نخبه و فناور در جهت پاسخ¬گویی به نیازهای کشور فعالیت می نماید.