کاربرد ها
استفاده در تصفیه خانه های آب و فاضلاب
استفاده در تصفیه خانه های صنعتی و کلیه واحدهای دارای
معرفی
بیوراکتور غشایی (MBR) از جمله روش های مناسب برای تصفیه آب و پساب به شمار می آید. در این فرآیند که تلفیقی از فرآیند غشایی و بیولوژیکی می باشد، فرآیند بیولوژیکی مستلزم هوادهی و تامین اکسیژن مورد نیاز میکروارگانیسم ها جهت تصفیه می باشد. پخش کننده های هوا به دو صورت استوانه ای و دیسکی در کف استخر های تصفیه قرار می گیرند و علاوه بر وظیفه تامین اکسیژن، به کاهش گرفتگی غشاها و همزدن استخر های تصفیه نیز کمک می کنند. پخش کننده های هوا نیاز ضروری هر واحد MBR می باشند  که حباب های هوا را در ابعاد و اندازه های قابل کنترل ایجاد می نمایند.


دیفیوزر های هواساز