تفاهمنامه همکاری شرکت حیات اکسیر مهرآب و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 تفاهم­نامه همکاری در جهت حمایت از فعالیت­های مربوط به شتابدهنده که مورد تایید مرکز توسعه فناوری­های راهبردی است بین شرکت حیات اکسیر مهرآب و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تاریخ 26/12/1399 منعقد گردید.

#شتابدهنده #شتابدهنده_مهرآب #فضای_کار_اشتراکی #فضای_کار_اشتراکی_مهرآب #استارت_آپ #استارتاپ #آب #پساب #محیط زیست #آینده_دانش_بنیان_صنعت_آب 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها