تفاهم نامه همکاری شرکت حیات اکسیر مهرآب با صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران

 تفاهم نامه همکاری در راستای ارائه خدمات تجاری سازی و مالی  شرکت حیات اکسیر مهرآب با صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران منعقد گردید.

#شتابدهنده #شتابدهنده_مهرآب #فضای_کار_اشتراکی #فضای_کار_اشتراکی_مهرآب #استارت_آپ #استارتاپ #آب #پساب #محیط زیست #آینده_دانش_بنیان_صنعت_آب 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها