جلسه و بازدید جناب آقای دکتر مهدیارفر مدیرعامل شرکت پالافرآیند راستین از پیشرفت پروژه سامانه های اقتصادی آب شیرین کن

 جلسه و بازدید جناب آقای دکتر مهدیارفر مدیرعامل شرکت پالافرآیند راستین از پیشرفت پروژه سامانه های اقتصادی آب شیرین کن و ارائه رهنمودها و راهکارهای لازم 
۲۸ شهریور ۱۴۰۰
#شتابدهنده #شتابدهنده_مهرآب #آینده_دانش_بنیان_صنعت_آب #فضای_کار_اشتراکی #فضای_کار_اشتراکی_مهرآب #استارت_آپ #آب #پساب #محیط_زیست #بیزنس_پلن

نوشته های اخیر

دسته بندی ها