بازدید مهندس مهدی عظیمیان (رییس مرکز شتابدهی نوآوری پارک فناوری پردیس) و مهندس داوود ابراهیمی(معاون و مدیر اجرایی مرکز شتابدهی نوآوری پارک فناوری پردیس) از حیات اکسیر مهرآب: 


بازدید مهندس مهدی عظیمیان (رییس مرکز شتابدهی نوآوری پارک فناوری پردیس) و مهندس داوود ابراهیمی(معاون و مدیر اجرایی مرکز شتابدهی نوآوری پارک فناوری پردیس) از حیات اکسیر مهرآب: 
در این جلسه که با حضور سرتیم استارتاپهای فعال در مجموعه مهرآب برگزار شد ابتدا دستاوردهای شتابدهنده حیات اکسیر مهرآب توسط مدیرعامل شرکت ارائه گردید و در ادامه سرتیمهای هر استارت آپ به ارائه طرحهای خود پرداخته و با بازدید مهمانان از توانمندی‌های فضای کار اشتراکی و کارگاهی مجموعه مهرآب به پایان رسید.
(مهرماه 1400)
#شتابدهنده #شتابدهنده_مهرآب #فضای_کار_اشتراکی #فضای_کار_اشتراکی_مهرآب #استارت_آپ #استارتاپ #پارک_فناوری_پردیس #آب #پساب #محیط_زیست #وزارت_علوم_تحقیقات_و_فناوری #آینده_دانش_بنیان_صنعت_آب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها