نخستین استارتاپ خروجی: شرکت آوین پویان پالا آب

نخستین جلسه مدیریتی اولین استارتاپ خروجی شتابدهنده حیات اکسیر مهرآب - شرکت آوین پویان پالا آب.... 
#شتابدهنده #شتابدهنده_مهرآب #استارت_آپ #فضای_کار_اشتراکی #فضای_کار_اشتراکی_مهرآب #آب #پساب #فرایندهای_کسب_و_کار #محیط_زیست #پارک_فناوری_پردیس #آینده_دانش_بنیان_صنعت_آب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها