جلسه مشترک فی مابین شتابدهنده حیات اکسیر مهرآب و هولدینگ صنایع نانو آینده (صنتا)

 

جلسه مشترک فی مابین شتابدهنده حیات اکسیر مهرآب و هولدینگ صنایع نانو آینده (صنتا):
در این جلسه توانمندی ها و سیاستهای کلی دو مجموعه مورد بررسی قرار گرفت و رویکردهای همکاری مختلف بررسی گشت. با توجه به پروژه های تصفیه پساب مبتنی بر نانو ساختارها در حیات اکسیر مهرآب پتانسیل های همکاری فراوانی با هولدینگ صنتا وجود دارد.
#شتابدهنده #شتابدهنده_مهرآب #فضای_کار_اشتراکی #فضای_کار_اشتراکی_مهرآب #استارت_آپ #استارتاپ #پارک_فناوری_پردیس #دانشگاه_فردوسی_مشهد #دانشگاه_فرهنگیان#دانشگاه_شهید_بهشتی #دانشگاه_علم_و_صنعت #دانشگاه_تهران #دانشگاه_تبریز #دانشگاه_تربیت_مدرس #دانشگاه_اصفهان #دانشگاه_شیراز #دانشگاه_شهید_چمران_اهواز #دانشگاه_شریف #دانشگاه_امیرکبیر #آب #پساب #محیط_زیست #آینده_دانش_بنیان_صنعت_آب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها