نخستین قدم طرحی جامع در حل چالش‌های حوزه مدیریت منابع آب و کشاورزی

 ✅نخستین قدم طرحی جامع در حل چالش‌های حوزه مدیریت منابع آب و کشاورزی✅
جلسه همفکری و ارائه طرح‌ها با رویکرد بهبود استفاده از منابع آب در دسترس، شیرین سازی و استفاده مجدد از آب خاکستری در مدیریت منابع آب کشاورزی با حضور تیم‌های فناور حیات اکسیر مهرآب و مدیران عامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی تولید روستایی برگزار گردید، در این جلسه استارتاپ‌های "نانو فیلتراسیون" وشرکت "آوین پویان پالا آب" به ارائه طرح‌های خود پرداختند.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها