بازدید نمایندگان ستاد اجرایی فرمان امام (ره) از شرکت حیات اکسیر مهرآب

 بازدید نمایندگان ستاد اجرایی فرمان امام (ره) از شرکت حیات اکسیر مهرآب و ارائه توانمندی ها و دستاوردهای دانش بنیان این شرکت در تامین آب چابهار
تیر ماه 1400
#شتابدهنده #استارت_آپ #شتابدهنده_مهرآب #فضای_کار_اشتراکی#فضای_کار_اشتراکی_مهرآب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها