شروع پساشتابدهی طرح هالو فایبر حیات اکسیر مهرآب

جلسه با آقای مهندس منصوری مدیر عامل شرکت صدر آب سرویس در مورد طرح هالو فایبر  مستقر در فضای کار اشتراکی مهرآب. لازم به ذکر است این طرح مرحله شتابدهی را با موفقیت گذرانده و در مرحله پسا  شتابدهی قرار دارد.

مرداد ماه 1400
#شتابدهنده #استارت_آپ #شتابدهنده_مهرآب #فضای_کار_اشتراکی #فضای_کار_اشتراکی_مهرآب#آب#پساب 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها