تفاهم نامه همکاری شرکت حیات اکسیر مهرآب با شرکت توسعه تجارت بین­المللی هیرمند

 تفاهم نامه همکاری شرکت حیات اکسیر مهرآب با شرکت توسعه تجارت بین­المللی هیرمند
 تفاهم نامه همکاری در زمینه سرمایه­گذاری مشترک دانشی، پژوهشی، فناورانه و اقتصادی بین شرکت حیات اکسیر مهرآب با شرکت توسعه تجارت بین­المللی هیرمند منعقد گردید. #شتابدهنده #شتابدهنده_مهرآب #فضای_کار_اشتراکی #فضای_کار_اشتراکی_مهرآب #استارت_آپ #استارتاپ #آب #پساب #محیط زیست #آینده_دانش_بنیان_صنعت_آب   
ادامه مطلب

تفاهم نامه همکاری شرکت حیات اکسیر مهرآب با صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران

 تفاهم نامه همکاری شرکت حیات اکسیر مهرآب با صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران
 تفاهم نامه همکاری در راستای ارائه خدمات تجاری سازی و مالی  شرکت حیات اکسیر مهرآب با صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران منعقد گردید. #شتابدهنده #شتابدهنده_مهرآب #فضای_کار_اشتراکی #فضای_کار_اشتراکی_مهرآب #استارت_آپ #استارتاپ #آب #پساب #محیط زیست #آینده_دانش_بنیان_صنعت_آب 
ادامه مطلب

تفاهمنامه همکاری شرکت حیات اکسیر مهرآب و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 تفاهمنامه همکاری شرکت حیات اکسیر مهرآب و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 تفاهم­نامه همکاری در جهت حمایت از فعالیت­های مربوط به شتابدهنده که مورد تایید مرکز توسعه فناوری­های راهبردی است بین شرکت حیات اکسیر مهرآب و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تاریخ 26/12/1399 منعقد گردید. #شتابدهنده #شتابدهنده_مهرآب #فضای_کار_اشتراکی #فضای_کار_اشتراکی_مهرآب #استارت_آپ #استارتاپ #آب #پساب #محیط زیست #آینده_دانش_بنیان_صنعت_آب 
ادامه مطلب

اخذ مجوز شتابدهی حیات اکسیر مهرآب

 اخذ مجوز شتابدهی حیات اکسیر مهرآب
      شتابدهنده حیات اکسیر مهرآب در تاریخ 19/12/1399 موفق به اخذ مجوز شتابدهی در حوزه تخصصی آب و پساب از پارک علم و فناوری پردیس گردید. موافقت اصولی مهرآب.pdf #شتابدهنده #شتابدهنده_مهرآب #فضای_کار_اشتراکی #فضای_کار_اشتراکی_مهرآب #استارت_آپ #استارتاپ #آب #پساب #محیط زیست #آینده_دانش_بنیان_صنعت_آب   
ادامه مطلب

شروع پساشتابدهی طرح هالو فایبر حیات اکسیر مهرآب

 شروع پساشتابدهی طرح هالو فایبر حیات اکسیر مهرآب
جلسه با آقای مهندس منصوری مدیر عامل شرکت صدر آب سرویس در مورد طرح هالو فایبر  مستقر در فضای کار اشتراکی مهرآب. لازم به ذکر است این طرح مرحله شتابدهی را با موفقیت گذرانده و در مرحله پسا  شتابدهی قرار دارد. مرداد ماه 1400 #شتابدهنده #استارت_آپ #شتابدهنده_مهرآب #فضای_کار_اشتراکی #فضای_کار_اشتراکی_مهرآب#آب#پساب 
ادامه مطلب

​آرشیو مقالات