تفاهم نامه شرکت حیات اکسیر مهرآب با شرکت پالافرآیند راستین

 تفاهم نامه همکاری در زمینه سرمایه­گذاری مشترک دانشی، پژوهشی، فناورانه و اقتصادی بین شرکت حیات اکسیر مهرآب با شرکت پالافرآیند راستین منعقد گردید. #شتابدهنده #شتابدهنده_مهرآب #فضای_کار_اشتراکی #فضای_کار_اشتراکی_مهرآب #استارت_آپ #استارتاپ #آب #پساب #محیط زیست #آینده_دانش_بنیان_صنعت_آب 
ادامه مطلب

تفاهم نامه همکاری شرکت حیات اکسیر مهرآب با شرکت توسعه تجارت بین­المللی هیرمند

 تفاهم نامه همکاری در زمینه سرمایه­گذاری مشترک دانشی، پژوهشی، فناورانه و اقتصادی بین شرکت حیات اکسیر مهرآب با شرکت توسعه تجارت بین­المللی هیرمند منعقد گردید. #شتابدهنده #شتابدهنده_مهرآب #فضای_کار_اشتراکی #فضای_کار_اشتراکی_مهرآب #استارت_آپ #استارتاپ #آب #پساب #محیط زیست #آینده_دانش_بنیان_صنعت_آب   
ادامه مطلب

تفاهم نامه همکاری شرکت حیات اکسیر مهرآب با صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران

 تفاهم نامه همکاری در راستای ارائه خدمات تجاری سازی و مالی  شرکت حیات اکسیر مهرآب با صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران منعقد گردید. #شتابدهنده #شتابدهنده_مهرآب #فضای_کار_اشتراکی #فضای_کار_اشتراکی_مهرآب #استارت_آپ #استارتاپ #آب #پساب #محیط زیست #آینده_دانش_بنیان_صنعت_آب 
ادامه مطلب

برگزاری جلسات بررسی پیشرفت تیمها

  برگزاری جلسات بررسی پیشرفت تیمها و ارائه راهکارها در حیات اکسیر مهرآب مرداد 1400#شتابدهنده #شتابدهنده_مهرآب #فضای_کار_اشتراکی #فضای_کار_اشتراکی_مهرآب #استارت_آپ #استارتاپ #آب #پساب #محیط زیست #آینده_دانش_بنیان_صنعت_آب 
ادامه مطلب

شروع پساشتابدهی طرح هالو فایبر حیات اکسیر مهرآب

جلسه با آقای مهندس منصوری مدیر عامل شرکت صدر آب سرویس در مورد طرح هالو فایبر  مستقر در فضای کار اشتراکی مهرآب. لازم به ذکر است این طرح مرحله شتابدهی را با موفقیت گذرانده و در مرحله پسا  شتابدهی قرار دارد. مرداد ماه 1400 #شتابدهنده #استارت_آپ #شتابدهنده_مهرآب #فضای_کار_اشتراکی #فضای_کار_اشتراکی_مهرآب#آب#پساب 
ادامه مطلب

​آرشیو مقالات