معرفی تکنولوژی صفحات واکنشگر نفوذپذیر(PRB) برای تصفیه درجای آب های زیرزمینی

    معرفی تکنولوژی صفحات واکنشگر نفوذپذیر(PRB) برای تصفیه درجای آب های زیرزمینی نصب و جاگذاری مواد واکنش دهنده در زیرسطح زمین برای تماس با ستون آلودگی به طوری که عبور جریان از میان مواد واکنش دهنده را فراهم آورد، طراحی شده است و تبدیل آلاینده ها به فرم های قابل پذیرش از لحاظ زیست محیطی و کاهش غلظت آلاینده های هدف در پایین دست جریان را به ارمغان می …
ادامه مطلب

​آرشیو مقالات