معرفی تکنولوژی صفحات واکنشگر نفوذپذیر(PRB) برای تصفیه درجای آب های زیرزمینی

 معرفی تکنولوژی صفحات واکنشگر نفوذپذیر(PRB) برای تصفیه درجای آب های زیرزمینی
    معرفی تکنولوژی صفحات واکنشگر نفوذپذیر(PRB) برای تصفیه درجای آب های زیرزمینی نصب و جاگذاری مواد واکنش دهنده در زیرسطح زمین برای تماس با ستون آلودگی به طوری که عبور جریان از میان مواد واکنش دهنده را فراهم آورد، طراحی شده است و تبدیل آلاینده ها به فرم های قابل پذیرش از لحاظ زیست محیطی و کاهش غلظت آلاینده های هدف در پایین دست جریان را به ارمغان می …
ادامه مطلب

​آرشیو مقالات